Archive for ינואר, 2010

דולות

ינואר 13, 2010

דולות הן פיות טובות – זאת וכך יגידו נשים (ויעידו בני זוגן) הרות, העתידות ללדת בסיוען של דולות, תומכות לידה.
תומכות לידה משרת רוגע  על היולדות ומקנות להן ביטחון.  נוכחותן חיונית ומשמעותית ביותר בשעת ( או בשעות ) הלידה, מי בשל עצם נוכחותה ומי משום התמיכה, המגע, העיסוי, הלחיצה הרכה, הלחישה. אף שדולות אינן מוסמכות להתערות רפואית הן מבינות את משמעותן ועשויות להסביר ליולדות מה  הפרוצדורה הנדרשת בכל שלב וגם בכך להעצים את הביטחון של היולדת, אשר עצם מעמד הלידה ודאי אינו קל עבורה.

הדולה היא כל-כולה בצד של היולדת. היא נוכחת שם למענה ובשבילה. היא נתונה וקשובה כולה לכל מה שעובר על היולדת. היא דרוכה ונכונה בכל רגע לעשות את מה שהיא מבינה שיכול וחייב להיעשות, מבחינתה. היא נותנת ליולדת את החבל והיולדת מחליטה, אם מדעת ואם בתחושה, מה לעשות עם החבל.

גברים רבים ששהו בעת הלידה עם בנות זוגן יחד עם דולות העידו על חשיבותן ותרומתן העצומה ללידות. דולות אינן באות במקום בני זוג אף שהן ודאי יבצעו את תפקידן על הצד הטוב ביותר בין אם בין הזוג נוכח בלידה ובין אם הוא נעדר ממנה.

תנאי הכרחי – כמעט מיותר לציין זאת – להצלחתה של דולה בתפקידה הייעודי והמוגדר הוא הקשר הבלתי אמצעי בינה ובין היולדת; היווצרות " כימיה" בינהן. אמון הוא הבסיס לקשר בכלל ולתועלת שעשויות להביא דולות לקשר.

יש דולות המבקשות לעדן את הקשר בחוזה כתוב, אשר חתימה עליו מחייבת אותן ואת הנשים שאותן הן מלוות. ברור, שהגדרה והסכמה מראש על מתכונת הקשר ועל הסעיפים הכלולים בו יקלו על דולות להבטיח כי הן  יקבלו שכר עבור עבודתן. כאשר הדברים נותנים עמומים, במעין
"הסכמה בשתיקה" ואולי אף בלעדיה –  דולות עלולות לגלות כי בהעדר הסדר מוקדם, הן נותרות ללא תשלום. דולות יכולות לקבל מושג על אודות חוזה אפשרי לאתרים שונים העוסקים בהיריון ולידה. גלישה פשוטה באינטרנט תסייע להם להתוודע אל טיוטת חוזה אפשרי ורצוי.
מזל טוב!